MUSIK & TALANG 2013

Arbetet med Musik & Talang fortsätter, och utvecklingen av projektet är i full gång. Inom november månad anhåller ledningsgruppen och huvudmannen DUNK om finansiering för Musik & Talang 2013.

Ledningsgruppen har slagit fast att Musik & Talang hålls i Vasa även 2013. Projektet börjar finna sin form, och det har också framkommit av deltagarnas respons att Vasa är en bra stad att ordna en musikkongress av Musik & Talangs storlek i, och många gamla deltagare önskar se en fortsättning just i Vasa.

Ledningsgruppen utgår från att Musik & Talang 2013 ordnas den 20-21 september i Vasa. I vinter kommer projektet att rannsakas, nya idéer och visioner beaktas och programmet slås fast. Här är din respons viktig - har du idéer och önskemål som du vill att Musik & Talang ska behandla, kan du kontkta oss! Lämna gärna kontaktuppgifter om du vill diskutera saken närmare.

På våren kommer programmet att vara klart, och från och med maj kan du anmäla dig till kongressen.

Men håll ögonen öppna och boka in datumen redan nu!


Bookmark and Share

blog comments powered by Disqus

captcha image